zondag 31 mei 2009

Pinksteren

Pinksteren - Giotto - Padua

Pinksteren, het feest waarop de geest die Jezus bezielde overgaat op zijn leerlingen, zijn volgelingen, de mensen na hem. Zij, wij zullen nu zelf vorm moeten geven aan de beeldloze God die in Jezus handen en voeten kreeg, de menslievendheid op aarde, moeten voortzetten.
Toen. Later. Nu.
Raam in de St.Pieter, Rome

Als christenen noemen we de Geest van Pinksteren: de Heilige Geest - de geest van God en Christus die mensen bij deze opdracht wil betrekken en die ze tegelijkertijd ook de geestkracht wil geven daar iets van te maken, dat vol te houden ook bij tegenslag, ook bij verdriet, ook als het weer eens niet gaat zoals je had gehoopt dat het zou gaan in het leven.

Heilige Geest.
Veni lumen cordium.
Kom geef licht in onze harten.

Violen


Beethoven - Viool Romance nr 2.

donderdag 28 mei 2009

Pijn

Zes weken na de operatie nog steeds pijn. Niet een beetje maar flinke pijn, die alleen enigszins gedempt wordt door de nieuwe medicijnen met wat morfine erin, de pijn is echter niet weg. Het vervelende is echter dat een specialist niet te spreken of te bezoeken is. Herhaalde pogingen daartoe zijn op niets uitgelopen. Een bureaucratische of organisatorische muur in een ziekenhuis. Iets waar ik me ook niet beter door ben gaan voelen. Met de huisarts waar ik uiteindelijk maar naar toegegaan ben, afspraken gemaakt die ook niet nagekomen werden. Plotsklaps met vakantie. Vandaag een noodsprong (nou ja sprong) gemaakt en de klachtencommissie van het ziekenhuis om hulp gevraagd. Dat resulteerde in een afspraak morgenochtend met een verpleegkundige van de orthopedie, met een redelijke kans toch even gezien te worden door een arts. Nu maar hopen dat deze niet toevallig in de operatiekamer staat.
Al met al: negen maanden ellende, niet wandelen, weinig leuke dingen doen, mijn huis is aan een grote schoonmaak toe, chagrijnig worden van de pijn en tweehonderd paracetamols later. Ik ben het nu wel een beetje zat.

woensdag 27 mei 2009

Spreken en Luisteren

Grondbeginselen van menselijke communicatie: Spreken en Luisteren

Spreken is slechts zinvol als er een luisteren is. In het open en onbevangen luisteren ligt de mogelijkheid besloten voor een waarachtig gesprek. In zulk luisteren stelt men zich open voor de ziel van degene die spreekt. Maar onbevooroordeeld en onvooringenomen kunnen luisteren is hiervoor een voorwaarde. Wie niet zelf zijn wezen, zijn hart d.i. met geopend gemoed luistert, maar slechts verstandelijk toehoort, zal nimmer verstaan. Hoe zou zich dan, zonder verstaan, een goede verstandhouding kunnen ontwikkelen?

De, vooringenomen of bevooroordeelde, toehoorder zadelt zich op voor de discussie; gordt zich aan voor de strijd in veelal zinloze polarisatie van het debat. In de discussie worden standpunten verdedigd, argumenten aangedragen, die tegen de standpunten van de ander ingaan; kwesties worden besproken die uit verschillen van meningen voortvloeien; kortom: zaken “ter discussie” gesteld waarover men niet tot overeenstemming kan geraken en wellicht – reeds door het uitgangspunt – nimmer zal geraken, getuige het feit, dat vele discussies uitlopen op twistgesprekken of ruzies, waarin, ondanks alle goede wil zich tot het zakelijke te bepalen, polarisatie en verwijdering tussen mensen het gevolg is en van elkaar verstaan geen sprake meer. Een euvel waaraan onze maatschappij vaak bloot staat.

Door het persoonlijke van de eigen beperkingen te overschrijden en te treden binnen de gezamenlijkheid van een 'wij' kunnen we ontdekken hoe simpel en eenvoudig het is, in open en onbevangen goede verstandhouding samen te zijn.

Geciteerd uit: Vriendschap en persoonlijke vrijheid. F. Veldman

Vriendschap en persoonlijke vrijheid

Vriendschap en persoonlijke vrijheid

Vriendschap kan slechts ontstaan en behouden blijven tussen mensen die zelfstandig en vrij zijn en elkaar in vrijheid bevestigen.
De oprechte vriend is méér dan een partner. Hij is op een eigen en specifieke wijze de vervulling van een bepaald deel van je wezen. Een deel, dat in de vriendschap duidelijkheid en contour verkrijgt.
Men gaat tot de ‘ware’ vriend met de niet te verwoorden vragen, die het leven je stelt en je vindt bij je vriend – in zijn onmiddellijke nabijheid – zijn stilzwijgende antwoord van zijn luisterende hart en ervaart aldus de rust en de zekerheid die leven schenkt, toekomst baart.
In de vriendschap worden – veelal zonder veel woorden - de harten geopend in een weten van elkaar, waardoor datgene, wat innerlijk bij beiden leeft en in de vriendschap ligt verankerd – alle gedachten, alle hoop en alle leed – wordt gedeeld en samen tot welzijn in vreugde wordt beleefd.
Vrienden maakt mensen tot gelijken, in het elkaar als Goed (h)erkennen en waarderen.
Vriendschap kan uitsluitend bestaan tussen personen die beschikken over een zuiver en integraal ontwikkeld gevoel, waarvan zij in zelfverantwoordelijkheid en trouw aan Zichzelf, in vrijheid, binnen een zingevende en zinrijke verbondenheid, zich onverborgen kunnen openbaren.
In de oprechte open vriendschap krijgt de vervreemding nauwelijks een kans, omdat men hierbij blijvend openstaat voor elkaar en elkaar wederzijds als vriend om zijn wezen dierbaar is.
Begenadigd is die mens, die in zijn leven zijn dierbaren tot vrienden zag worden en de vreugde mag beleven hen vrij en onafhankelijk in nabij-zijn regelmatig mag ontmoeten.
De mens die het geluk heeft de ware vriendschap te kennen en te ondervinden, heeft het leven gevonden en is – wonderbare paradox – zichzelve genoeg.

Geciteerd uit: Vriendschap en persoonlijke vrijheid. F. Veldman

zaterdag 23 mei 2009

Kerkdienst

Vanavond in Hoenderloo de kerkdienst bijgewoond. 's Zaterdagsavond wordt in de protestantse Heldringkerk een katholieke mis gehouden. Een fantastische jarenlange samenwerking tussen deze twee richtingen. Het is een kleine kerk, er is gemeenschap. Je bent er echt aanwezig en wordt gezien. Lang geleden was er behoefte aan een katholieke dienst in Hoenderloo. Mensen die 's zomers op campings of in vakantiehuisjes logeerden en naar de kerk wilden moesten daarvoor ver weg. Bijvoorbeeld naar Apeldoorn, Arnhem of Loenen. Ook voor de mensen uit Hoenderloo zelf was het aangenaam om in eigen plaats te kerken. Zo is deze zaterdagavonddienst ontstaan.
Het was een heel bijzondere avond. Uit Zuid-Holland was een grote familie die in Hoenderloo logeerde om een 50-jarig huwelijksfeest te vieren. Zij wilden dit feest beslist vooraf laten gaan door een mis uit dankbaarheid.
De pater die al 40 jaar voorgaat speelde prachtig in op deze gebeurtenis.
Waarom ik naar Hoenderloo ga? Deze pater heeft de gave van het woord. Iets dat je niet van elke priester kunt zeggen helaas. De intentie, de eerlijkheid, de eenvoud en tegelijkertijd de indringende waarheid die hij met zijn woorden vertolkt doen me steeds met een rijk gevoel naar huis gaan. Welke woorden dat zijn? Je moet erbij zijn om dat te kunnen ervaren. Een poging om dat over te brengen zou afbreuk doen aan het speciale van deze dienst. Elke dienst is hier speciaal. Als er meer mensen waren die deze gave zouden hebben zaten de kerken vol.
Ik word er door geraakt.

Nog één week en het is Pinksteren.
Een feest dat door veel mensen niet begrepen wordt.
Voor mij Hét feest van de kerk.
De Heilige Geest die ons is komen toevallen.

donderdag 21 mei 2009

Hoog Soeren

Door een prachtig bosgebied naar Hoog Soeren ge-Spartamet. (Fiets met hulpmotor) Op de heenrit behoorlijk heuvel op. Terug met gemak weer naar beneden. In het bos was het toch nog een beetje fris, maar een heerlijke tocht. Bij vrienden gezellig even de rit onderbroken en thee gedronken. Onderstaande foto's in hun tuin gemaakt. Overal in de omgeving prachtige rododendrons.
Knie

Vanavond, woensdag, nog laat naar de huisartsenpost geweest om een recept op te halen voor zwaardere medicijnen. Mijn huisarts had dat nog even doorgegeven aan de HA-post/Apotheek.


Zoiets bijvoorbeeld.

Ik die het liefst alles met zachte of natuurlijke middelen wil bestrijden moet eraan geloven. Bah!!!!!!!!!!!!!. Langzamerhand zie ik er niet meer zo florissant uit door slaaptekort en pijn. Maar wie weet, morgen is het misschien iets beter? Duim maar een beetje voor me.

Concentratie

Veel mensen hebben er plezier in om via de computer allerlei spellen te spelen. Soms zelfs tot verslaving toe. Er is dan ook veel aanbod aan de meest uiteenlopende spellen. Van de kaartspelen bijvoorbeeld: Freecell, Patience, Spider Solitaire, Klaverjassen. Ook spellen als Rummikub, Snel Biljarten, Bubbles schieten, Denkspelletjes, en noem maar op. Er zijn er wel honderden of misschien wel duizenden te vinden op het net. Je kunt het zo gek niet bedenken.
Ik ken iemand die al jarenlang probeert te winnen van zichzelf en zich te verbeteren in een van deze spellen. Concentratie wordt dan competitie.
Wat zegt dat eigenlijk van een mens, het steeds weer willen winnen en records verbeteren. Of is het toch een onschuldig spel spelen. Er zit denk ik meer achter dan je zomaar zou vermoeden, maar die analyse laat ik aan de psychologen over.

Dit soort patience lijkt me nog wel leuk, met die muzieknoten.

Zelf speel ik regelmatig graag Kyodai Mahjong - Clicks. Bij dit spel is behendigheid, mathematisch inzicht en snelheid nodig. En ja.. het gaat er ook om om het spel goed uit te spelen. Ik speel het omdat de concentratie van het spel de rondspokende en rondtollende gedachten in mijn hoofd doen verdwijnen. Daardoor kan ik dan weer beter slapen. Iets dat de laatste tijd slecht gaat door de pijn.

Kyodai Mahjong - Clicks

maandag 18 mei 2009

Amanda Strydom "Hoe ek voel"

Op de weblog van één van de medebloggers zag en hoorde ik onderstaand lied. Ik wil het graag met jullie delen!
Amanda Strydom


Wat een prachtig lied.

Ik kreeg er tranen van in mijn ogen.

Als je iemand wilt laten weten wat je voor haar of hem voelt kun je het niet mooier zingen / zeggen.

Deze vrouw met deze stem raakt je in je hart.
Hoe ek voel

As ek jou net kon vertel

as ek jou net kon laat sien

sou ek n skilder opdrag gee

om n prent vir jou te maak

en as hy eindelik klaarmaak

as hy sy meesterstuk voltooi

sou jy weet, jy sou weet

as jy teen die tyd nog vergeet

hoe ek voel, hoe ek voel

oor jou.

As ek jou net kon laat sien

as ek jou net kon laat lees

sou ek n faksmasjien gaan huur

en gedigte vir jou stuur

en as jy anderkant dit kry

as jy dit uithaal en jy kyk

sou jy weet, jy sou weet

as jy teen die tyd nog vergeet

hoe ek voel, hoe ek voel

oor jou.

As ek jou net kon laat lees

as ek jou net kon laat hoor

sou ek n koor na jou toe stuur

n serenade in die laatnaguur

en as jy wakker word een aand

en jou vensters staan wyd oop

sou jy weet, jy sou weet

as jy teen die tyd nog vergeet

hoe ek voel, hoe ek voel

oor jou

jy sou weet

jy soude weet

jy soude weet

jy sou weet

as jy teen die tyd nog vergeet

hoe ek voel, hoe ek voel

oor jou.

dinsdag 12 mei 2009

Dalai Lama

Onthutst hoorde ik dat premier Balkenende de Dalai Lama niet zal ontvangen. Wat een bang maar vooral politiek incorrect besluit is dat. We hebben als Nederlanders ons mond vol van vrijheid en zijn tegen onderdrukking. Wat gebeurt hier? Gaat het weer om economische en commerciële belangen. Waar blijven we dan met onze principes, normen en waarden?
U geeft een fout voorbeeld van uw eigen principes, premier!

maandag 11 mei 2009

Acupunctuur

Het herstel van mijn knie gaat niet zo voorspoedig. Fysiotherapie verergerde de klachten. Van de orthopeed moest ik deze therapie wel volgen, en braaf als ik was deed ik dat dan ook :-) Nu ben ik gestopt en ben overgestapt naar de acupuncturist die al veel van mijn eerdere klachten heeft kunnen verminderen, of zelfs over heeft laten gaan. Het is een prachtig mens, deze integere en vakkundige arts. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het nu ook weer zal gebeuren. Mijn actieradius is echter heel erg verkleind. 300 meter maximum lopen. Als dat goed gaat 2 x per dag 300 meter, en zo, als het steeds beter gaat 3 rondjes per dag van 300 meter. Dat is een heel klein stukje heb ik uitgerekend. Vanavond dacht ik het toch iets langer te kunnen doen, maar nee, foute boel. Dom natuurlijk <:(

Meer ruimte

Er is ruimte gemaakt.
Nu nog klein werk, maar ik ga binnenkort groter werken.
Nog even de losse slag voelen.
Ik heb er zin in.
Jaren geleden heb ik eens aan een zomer workshop schilderen meegedaan in Arnhem-Oosterbeek. Ik begon eraan in een tijd dat ik heel klein werkte. Ik tekende heel klein en fijn met inkt, en schilderde niet groter dan A4. In die week heb ik met verbazing mezelf gadegeslagen. Er moest op voor mij heel grote vellen papier met grote varkensharen penselen geschilderd worden. Griezelig in het begin. Als je steeds bijna voorover gebogen werkt en nu breed en open moet schilderen dan gebeurt er iets met je. Ik heb er veel geleerd maar ook over mezelf.
Een grappig detail is: Op een heel warme heldere dag gingen we naar een wat hoger gebied en keken uit op Oosterbeek. De slag van groot werken lukte al aardig. Maar.... de begeleider kwam regelmatig eens langs om te kijken hoe we vorderden. Hij keek me soms verbaasd aan. Ik was lekker bezig. Terug in het gebouw waar we ook ons werk bespraken moest ik heel erg lachen. Wat was het geval. Ik had toentertijd een bril met sterk kleurende glazen. In de warme lichte heldere dag was mijn bril heel donker geworden. Mijn kleuren, zoals ik ze zag waren normaal. In het gebouw zag ik (bril inmiddels weer normaal) de kleuren eraf spetteren, zo fel. We hebben er met z'n allen erg veel schik om gehad. Nu houd ik er natuurlijk heel erg rekening mee.

Woorden

Woorden
De woorden die wij spreken
die maken ons niet vrij.
Ik kan je niet bereiken
al ben je zo dichtbij.
De mist die als een nevel
de geest het uitzicht nam
is oorzaak van de twijfel
die over ons beiden kwam.
Benno Holl

donderdag 7 mei 2009

Etentje

Vanavond met vier vriendinnen een heel gezellige avond doorgebracht. In Twello, hier dichtbij, samen genoten van een heerlijk etentje in een fijn restaurant. We hebben ons lekker laten verwennen. Veel met elkaar gepraat over allerlei situaties die ons samen bindt, waar we aandacht hadden voor onze privé situatie, het actuele nieuws niet oversloegen. Waar we weer nader tot elkaar kwamen. Goed om dat af en toe eens te organiseren.

woensdag 6 mei 2009

Vrede en Vrijheid

In deze tijd van 4 en 5 mei gedenken we wat de verschrikkingen van de oorlog hebben aangericht. Gedenken we de slachtoffers van het gruwelijke verleden. Steeds weer worden de herinneringen aan de onvrijheid en het geweld tegen de weerloze mens benoemd. We vieren de kwetsbare vrede en vrijheid met de wetenschap dat in deze wereld nog altijd dezelfde krachten ons van onze vrijheid beroven.
Onze aandacht zal moeten uitgaan naar vrijheid voor iedereen; zal er een appèl gedaan moeten worden op onze houding ten opzichte van geweld en onvrijheid. Dat betekent keuzes maken, zelfs in kleine voorvallen proberen vrede te stichten. Hier is een brede visie voor nodig. Niet belemmerd door persoonlijke omstandigheden en gewin.
Er gebeurt iets met me als ik de term 'Vechten voor Vrede' hoor of lees. Een machteloos en verdrietig gevoel overvalt me. Natuurlijk begrijp ik deze gezegde wel, maar alleen al de woorden vechten voor vrede maakt me in de war. Vechten is toch het laatste dat we zouden moeten doen om vrede te kunnen krijgen. De strijdbijl begraven lijkt mij een zinniger bezigheid dan doorgaan met vechten. Eerdere slogans gaven me meer moed: Vrede verbindt, vrede verplicht.
Duurzame vrede ontstaat vooral dankzij inzet en betrokkenheid van goedwillende mensen. Het is een bewustwording, en solidariteit met mensen die bedreigd worden in hun eerste recht op vrede, ontwikkeling, veiligheid , godsdienstvrijheid en mensenrechten.
Na elke viering in kerken wordt tegenwoordig een vredeswens uitgesproken en wenst men elkaar de Vrede van Christus. Wat doen we met die wens? Vechten voor vrede hoort daar niet bij. Er wordt een actieve rol van ons verwacht.Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
ik leverde 't bewijs van mijn bestaan
omdat, door het verleggen van die ene steen,
het water nooit dezelfde weg zal gaan.

Bram Vermeulen


Moge het zo zijn!

maandag 4 mei 2009

Herfst in de Lente

In Apeldoorn is de stemming na Koninginnedag nog steeds herfstig.

zaterdag 2 mei 2009

Kyrie Eleison

Koninginnedag 2009 Apeldoorn