woensdag 22 oktober 2014

LichtLicht

Hebt je dat nu ook wel eens dat.....
.....je plotseling iets ontdekt en inzicht krijgt in iets dat je eerder niet begreep? Dat overkwam mij alweer een poosje geleden. Van jongs af aan ben ik gefascineerd en geïntrigeerd door een bepaald werk van een bepaalde schilder. Ik had daar dan ook een ingelijste reproductie van op een flink formaat. Steeds als ik er naar keek was ik verrast en nieuwsgierig, werd ik blij en tegelijkertijd werd ik er heel erg door ontroerd. Waarom? Ik zou het niet hebben kunnen zeggen. O ja! Ik vind het mooi van kleur en vorm, maar er zijn veel mooie schilderijen. Waarom dan hierbij zo'n speciaal gevoel? Ik heb het over het schilderij "Ronde vormen, zon en maan" van Robert Delaunay. Een groot olieverfdoek dat in Het Stedelijk Museum in Amsterdam aanwezig was. Of het daar nog steeds te zien is weet ik niet. Helaas is het nu niet meer in mijn bezit en kan het ook niet meer te pakken krijgen.

Enige tijd geleden bladerde ik in wat boeken en ja, daar kwam ik Delaunay weer tegen en hoewel ik de bijbehorende tekst eerder had gelezen werd ik me nu pas bewust dat dát het was wat ik erin zag of voelde. Citaat: "Transparante ronde vormen cirkelen door elkaar en waaieren uit in alle kleuren van de regenboog. Voor Delaunay waren licht en kleur het voornaamste onderwerp van zijn schilderijen. Zoals de kubisten de vorm analyseerden en uiteenrafelden, zo wilde Delaunay het licht analyseren. De taak die hij zich stelde was niet eenvoudig, want het licht is vluchtig en ongrijpbaar. Door prisma's bestudeerde hij hoe het licht van zon en maan uiteenviel in de verschillende kleuren. Die transparante tinten gebruikte hij in schilderijen die soms abstract waren soms ook voorstellingen hadden. Overwinning van tijd en ruimte, dit grootste thema loopt als een rode draad door zijn werk heen. Ook verwijzen 'Ronde vormen, zon en maan' naar een kosmische betekenis. Delaunay's werk is een hommage aan de onmetelijke ruimte, aan het licht in zijn alomvattendheid met zijn rijke kleurenscala' Einde citaat.

...... en plotseling begreep ik het. Dat, het zoeken naar een verklaring van licht, van kleur, is een deel van mij. In mijn hele leven heb ik veel met kleuren en de energie die ervan uitgaat gewerkt. Steeds kwam ik in diepere lagen van mijzelf terecht. Plotseling wist ik het....Het was het zoeken naar Het Licht. Deze ontdekking heeft me aan het denken gezet. Wat is dat Licht? De grootsheid van het Licht is dat het niet grijpbaar is, niet door tijd wordt begrensd. Het Licht in je leven toelaten is niet 's morgens wakker worden en de zon zien opkomen. Het is het totaalbewustzijn dat de duisternis nooit maar dan ook nooit kan winnen. Waar slechts een klein straaltje licht is, is de duisternis al overwonnen.


Een intrigerende vondst

Al een paar dagen is het regenachtig en een beetje guur. Het doet me steeds denken aan iets dat al weer lang geleden is.
Het is al ruim veertig jaar geleden. Een herfstige dag, nee niet zo'n mooie zonnige, waar de kleuren en geuren je naar buiten lokken. Het regent pijpenstelen, het stormt het is guur, zo'n dag. Toch loop ik zoals gewoonlijk hardop te zingen. Zo zelfs dat mensen me verbaasd en verbijsterd aankijken. Hoe is het mogelijk in dit weer zie je ze denken. Ik loop lekker stevig door met het hoofd wat naar beneden. Eigenlijk zie ik niets bijzonders maar plotseling valt mijn oog op iets dat in een modderige plas ligt. Ik sta verrast stil want mijn oog vangt een woord op in rode letters gedrukt. Dat woord is GOD. Ik sta stil en uit die plas haal ik een kaartje doorweekt en vies en lees de tekst die erop staat.
  "Het leven van een enkele mens kan van onschatbare waarde voor Gods plannen zijn en het is best       mogelijk dat het uw leven is"
Hoe je ook over God denkt, het gaf me te denken. Ik stop het in mijn zak en thuis gekomen spoel ik het voorzichtig af, droog het, lees en herlees het. Uiteindelijk prik ik het op het bord in het kleinste kamertje. Steeds herlees ik die tekst en overdenk ik die voor mij intrigerende tekst. Wat zijn Gods plannen? Is het zo dat God voor mij plannen heeft en welke zijn dat dan? Is mijn leven voor God belangrijk en wat moet ik dan doen. Kan ik van waarde zijn voor wie of wat. Oh ja, dikwijls denk ik zelf wel te weten wat goed is . Het enige dat ik kan doen is open staan voor alle situaties die zich in mijn leven voordoen. Erop reageren door te accepteren dat het Gods plan met en voor mij is. Er wordt een appèl op me gedaan, op mijn verantwoordelijkheidsgevoel. Als ik aan iets begon, ik heb o.a. les gegeven, vroeg ik me af of ik iets kon bijdragen aan de groei van mensen. Was dat wat ik moest doen? De grootheid van God laten zien in alles van het leven. De taken die ik op me genomen heb probeer ik op deze manier te verwezenlijken.
Nog steeds verbaas ik me over deze, zo simpele maar intrigerende vondst. Een regenachtige herfstige dag doet me er nog geregeld aan herinneren.