zondag 1 februari 2009

Licht

Licht

Hebt u dat nu ook wel eens dat.....
.....u plotseling iets ontdekt en inzicht krijgt in iets dat u eerder niet begreep? Dat overkwam mij een poosje geleden. Van jongs af aan, dat is al weer wat jaren geleden, ben ik gefascineerd en geïntrigeerd door een bepaald werk van een bepaalde schilder. Ik had daar dan ook een ingelijste reproductie van op een flink formaat. Steeds als ik er naar keek was ik verrast en nieuwsgierig, werd ik blij en tegelijkertijd werd ik er heel erg door ontroerd. Waarom? Ik zou het niet hebben kunnen zeggen. O ja! Ik vind het mooi van kleur en vorm, maar er zijn veel mooie schilderijen. Waarom dan hierbij zo'n speciaal gevoel? Ik heb het over het schilderij "Ronde vormen, zon en maan" van Robert Delaunay. Een groot olieverfdoek dat in Het Stedelijk Museum in Amsterdam aanwezig was. Of het daar nog steeds te zien is weet ik niet.

Enige tijd geleden bladerde ik in wat boeken en ja, daar kwam ik Delaunay weer tegen en hoewel ik de bijbehorende tekst eerder had gelezen werd ik me nu pas bewust dat dát het was wat ik erin zag of voelde. Citaat: "Transparante ronde vormen cirkelen door elkaar en waaieren uit in alle kleuren van de regenboog. Voor Delaunay waren licht en kleur het voornaamste onderwerp van zijn schilderijen. Zoals de kubisten de vorm analyseerden en uiteenrafelden, zo wilde Delaunay het licht analyseren. De taak die hij zich stelde was niet eenvoudig, want het licht is vluchtig en ongrijpbaar. Door prisma's bestuurde hij hoe het licht van zon en maan uiteenviel in de verschillende kleuren. Die transparante tinten gebruikte hij in schilderijen die soms abstract waren soms ook voorstellingen hadden. Overwinning van tijd en ruimte, dit grootste thema loopt als een rode draad door zijn werk heen. Ook 'Ronde vormen, zon en maan' verwijzen naar een kosmische betekenis. Delaunay's werk is een hommage aan de onmetelijke ruimte, aan het licht in zijn alomvattendheid met zijn rijke kleurenscala' Einde citaat.

...... en plotseling begreep ik het. Dat, het zoeken naar een verklaring van licht, van kleur, is een deel van mij. In mijn hele leven heb ik veel met kleuren en de energie die ervan uitgaat gewerkt. Steeds kwam ik in diepere lagen van mijzelf terecht. Plotseling wist ik het....Het was het zoeken naar Het Licht. Deze ontdekking heeft me aan het denken gezet. Wat is dat Licht? De grootsheid van het Licht is dat het niet grijpbaar is, niet door tijd wordt begrensd. Het Licht in je leven toelaten is niet 's morgens wakker worden en de zon zien opkomen. Het is het totaalbewustzijn dat de duisternis nooit maar dan ook nooit kan winnen. Waar slechts een klein straaltje licht is, is de duisternis overwonnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten