dinsdag 11 mei 2010

Rotterdam

Als er onder de sterfelijke mensen iets bestaat
dat uitgeroeid moet worden en
dat ieder verplicht is met alle wettige middelen tegen te gaan
en te helpen voorkomen,
dan is dat zonder twijfel de oorlog.
DESIDERIUS ERASMUS VAN ROTTERDAM
*****************************************
In het, in het vorige blog aangehaalde boek 'Het Puin aan de Rotte' staan diverse uitspraken van de Duitse bezetters.
Deze zijn zo afschuwelijk dat ik die niet wil plaatsen.
Maar daartegenover staan positieve uitspraken.
Als je die leest weet je meteen wat de intentie is van de negatieve.
Een paar antwoorden daarop, de positieve uitspraken:
Wat Confucius gezegd zou hebben:
....."Waar een beschaafd mens is, heeft ruwheid geen kans".....
Confucius - Bloemlezingen
Iemand die het beter wist:
....."De fouten van de kleine mens
zijn altijd vergezeld van een zekere goedpraterij".....
Confucius - Bloemlezingen
De verklaring van een verklaring:
....."Het gewone voorwendsel van hen,
die anderen kwaad doen,
is dat zij hun welzijn op het oog hebben".....
Vauvenarques
Wat men zich met zachtmoedigheid kan verwerven:
....."Zalig zijn de zachtmoedigen, zij zullen het aardrijk beërven".....
Mattheüs 5:5
Onze verbazing:
....."Zijn zij beschaamd omdat zij gruwel bedreven hebben?
Ja zij schamen zich in 't minst niet,
en weten niet schaamrood te worden".....
Jeremia 8:12
Wat wij gemerkt hebben:
....."In de oorlog zwijgen de wetten".....
Cicero - pro Milone
En wat gemerkt zal worden:
....."Wel zwijgen in de oorlog de wetten,
doch slechts die van zaken, rechten en vrede,
maar niet de eeuwige en voor alle tijden geldende wetten".....
Hugo de Groot - De Jure Bellis ac Pacis
Het boek dat oordeelt:
....."Want wat baat het een mens,
zo hij de gehele wereld gewon,
en lijdt schade zijner ziel?".....
Mattheüs 16:26
De wijzen van Rotterdam:
....."Slechts hij heeft echte moed die wijs verdraagt
het ergste wat een mens beleven kan".....
Shakespeare - Timon
en
....."Geen wijze zit en jammert om verliezen;
neen, moedig streeft hij naar 't herstel er van".....
Shakespeare - Henry VI
De ongetemden:
....."Kleine geesten worden door het ongeluk getemd
en onderworpen, grote rijzen er boven uit".....
Washington Irving
En zo is het !!!!!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten