maandag 14 maart 2011

Uiterlijk

Zoals je kunt zien heb ik het uiterlijk van mijn weblog gewijzigd door een totaal andere sjabloon te gebruiken. Het is een simpele sjabloon waar ik nog veel aan kan en wil veranderen. Naar mijn mening is deze veel duidelijker en rustiger. Er zijn veel mogelijkheden om het nog mooier te maken. Leuk om te experimenteren.

Het woord 'uiterlijk' kwam zaterdagavond nog even verrassend aan de orde.
In een concert dat ik bijwoonde stond een man in het koor die zo gelijkend was op iemand die ik kende dat het zonder meer een look-a-like was. Echter deze persoon kon wel zingen.

Uiterlijkheid geeft een barrière of een grens aan en is iets dat je afleidt van je innerlijk. Het is daardoor zo 'buitenkant'.

In een weblog laat je iets van je innerlijk zien door het geschreven woord. Er is dan wel een goede verstaander nodig, want taal, woorden kunnen verwoesting zaaien, zoals Huib Oosterhuis dichtte. Maar ook kunnen woorden anders opgevat worden dan wordt bedoeld.Het lezen achter de woorden zou veel meer geleerd moeten worden. Wordt iets op een andere manier begrepen dan kan het verstandig zijn er over te praten.
Is een weblog een verkeerd medium? Ik denk het niet. Daarom ga ik er ook gewoon mee door, hoe iemand mijn woorden ook opvat. Als je eens iets niet begrijpt laat het me gewoon weten.
Woorden kunnen je ook raken op een emotionele en positieve manier, gelukkig maar. Er zijn zoveel mooie woorden, gedichten, boeken. Laten we die laten klinken tegen alle hardheid in deze wereld.

1 opmerking: